Pacientu iekšējās kārtības noteikumi stacionārā

1. Visi pacienti uzturoties SIA „Preiļu slimnīca” stacionārā tiek uzņemti uzņemšanas nodaļā, kur ar katru pacientu vai tā pārstāvi tiek noslēgta vienošanās par pacientu iemaksu apjomu un veikšanu.

2. Pacientam, viņa vecākiem vai citiem likumīgiem pārstāvjiem (aizgādņiem/aizbildņiem) reģistrējoties uzņemšanas nodaļā, jāuzrāda:

 • personu apliecinošs dokuments ar personas koda ierakstu;
 • dokumentu, kas apliecina likumīgā pārstāvja tiesības pārstāvēt pacientu, ja tas nepieciešams.

3. Personīgās drēbes un mantas tiek nodotas uzņemšanas nodaļā ar obligātu “mantu zīme” sastādīšanu un ielīmēšanu vēsturē. Pacientam izrakstoties pēc mantu saraksta drēbes tiek izsniegtas atpakaļ.

4. Stingri aizliegts pie sevis glabāt lielas naudas summas, vērtīgas lietas, dārglietas, dokumentus. SIA „Preiļu slimnīca” nenes atbildību par mantām (nauda, vērtīgas lietas utt.), kas nav nodotas glabāšanā un tiek atstātas bez uzraudzības.

5. Naudu un dokumentus pēc pacienta lūguma var nodot nodaļas medicīnas māsai glabāšanā seifā, sastādot mantu sarakstu un parakstoties par to nodošanu un pieņemšanu nodaļas mantu reģistrācijas žurnālā. Mantas tiek izsniegtas atpakaļ pēc pacienta pirmā pieprasījuma vai arī izrakstoties no stacionāra, parakstoties par to saņemšanu. Ja pacients ir bezsamaņā, dokumentus un naudu skaita un reģistrē medicīniskais personāls žurnālā un apstiprina to ar saviem parakstiem un uzglabā seifā. Ja mantas atdod radiniekiem, tad ir nepieciešams viņu personu apliecinošs dokuments, ko atzīmē.

6. Iestājoties slimnīcā uzņemšanas nodaļā, ja tas nav iespējams, tad attiecīgā profila nodaļā, pacienti tiek iepazīstināti ar slimnīcas iekšējās kārtības noteikumiem, par ko viņi parakstās slimības vēsturē.

7.  Higiēnas noteikumi slimnīcā:

 • Iestājoties slimnīcā, vēlams, lai pacientam līdzi būtu personīgās higiēnas piederumi, ko jāuzglabā personīgajos skapīšos: ziepes ziepju trauciņā vai šķidrās ziepes, šampūns,  ķemme, zobu birste, zobu pasta, papīra kabatas lakatiņi vai salvetes, vīriešiem skūšanās piederumi, kā arī citi ikdienā lietojamie ķermeņa kopšanas un personīgās higiēnas piederumi;
 • Lai ierobežotu nozokomiālās (hospitālās) infekcijas izplatību slimnīcā un samazinātu iespējamo komplikāciju risku, pacientam un viņa apmeklētājiem jāievēro piesardzības pasākumi – nesēdēt uz pacientu gultām.

8. Atrodoties slimnīcā pacientiem jāievēro slimnīcas administrācijas noteiktais dienas režīms:

 • rīta higiēniskā mazgāšanās;
 • ķermeņa temperatūras mērīšana;
 • medikamentu ievadīšana;
 • asins un urīna analīžu nodošana;
 • brokastis – no plkst. 6.oo-8.oo;
 • ārstu apgaita – no plkt.9.oo-13.oo;
 • pusdienas – no plkst.12.3o-13.5o;
 • klusā stunda – no plkst. 14.oo-16.oo;
 • ķermeņa temperatūras mērīšana – no plkst. 16.oo-17.oo;
 • vakariņas – no plkst. 17.3o-18.oo;
 • pacientu apmeklēšana – no plkst. 16.oo-20.oo katru dienu,
 • sestdienās un svētdienās no plkst. 10.oo-12.oo un  no plkst. 16.oo-20.oo;
 • nakts miegs – no plkst. 22.oo-6.oo.

9. Pacientu pienākumi atrodoties slimnīcā:

 • ārstu apgaitas, procedūru, ēdienreižu, temperatūras mērīšanas un klusās stundas laikā pacientiem jāatrodas savās palātā;
 • ievērot visus ārstu un medicīniskā personāla norādījumus, saistītus ar ārstniecības procesu;
 • ievērot kārtību un tīrību visās SIA „Preiļu slimnīca” koplietošanas telpās, t.sk. nemest marli, vati vai citus priekšmetus klozeta podos, izlietnēs;
 • uzturēt tīru un kārtīgu savu apkārtējo vidi (gultas vietu, krēslu, skapīti);
 • ievērot klusumu palātā, kā arī visās slimnīcas telpās;
 • saudzīgi izturēties pret slimnīcas inventāru un iekārtām (par tā bojāšanu pacients ir materiāli atbildīgs);
 • pārtikas produktus uzglabāt ledusskapī, ievietotus maisiņā vai kastītē, kam virsū ir uzrakstīts pacienta vārds, uzvārds, palātas numurs un produkta uzglabāšanas termiņš. Māsai saimniecei ir tiesības bez brīdinājuma izmest nemarķētus pārtikas produktus vai produktus, ja tiem beidzies derīguma termiņš vai, ja tie netiek uzglabāti ledusskapī;
 • pēc plkst. 20.oo atrasties nodaļā;
 • ievērot medicīnas personāla norādījumus;
 • savlaicīgi norēķināties par slimnīcas sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem saskaņā ar slimnīcas izrakstīto rēķinu. Ja pacients nevar norēķināties par slimnīcas sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem , pacientam ir tiesības lūgt noslēgt rakstisku vienošanos par citu rēķina apmaksas kārtību.

10. Atrodoties slimnīcā pacientiem stingri aizliegts:

 • atstāt nodaļu, slimnīcas teritoriju, nebrīdinot par to nodaļas personālu;
 • lietot papildus medikamentus, ārstniecības tehnoloģijas un pieaicināt paša izvēlētus konsultantus bez saskaņošanas ar ārstējošo ārstu;
 • sēdēt uz palodzēm un sarunāties pa logiem;
 • spēlēt azarta spēles uz naudu;
 • lietot un glabāt alkoholiskos dzērienus vai atkarību izraisošas vielas, kā arī ieročus (aukstos ieročus, šaujamieročus u.c.);
 • smēķēt palātās un citās slimnīcas telpās, kā arī uz ielas tuvāk par 10 m no SIA “Preiļu slimnīca” ieejām.

11. Pacientam ir tiesības:

 • saņemt veselības stāvoklim atbilstošu ārstēšanu;
 • uz tādu ārstniecību, kas tiek veikta tikai to personu klātbūtnē, kuras ir tieši iesaistītas ārstniecībā; pacients var piekrist citu personu klātbūtnei ārstniecības laikā vai pieaicināt citas personas, ja tas netraucē ārstniecību;
 • iepazīties ar ziņām, kas par pacientu iekļautas medicīniskajos ierakstos;
 • saņemt saprotamā veidā no ārsta skaidrojumus par diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu, metodēm, slimības prognozi, kā arī skaidrojumu par ierakstu satura nozīmi medicīniskajos dokumentos;
 • ārstniecības personas vai ārstniecības iestādes darbinieka klātbūtnē ierakstīt piezīmi medicīniskajos ierakstos tam atvēlētā vietā, ja viņš uzskata, ka informācija attiecīgajos ierakstos ir kļūdaina vai neprecīza (MK noteikumi Nr. 265 no 04.04.2006.)
 • saņemt informāciju par:
 • pacienta iemaksām, to lielumu;
 • iedzīvotāju kategorijām, kas atbrīvotas no pacientu iemaksām;
 • iepazīties ar maksas pakalpojumu cenrādi un saņemt tā skaidrojumus, kas atrodas pie nodaļas virsmāsas;
 • saņemt čeku par veiktajiem maksājumiem un to atšifrējumu;
 • uz informācijas konfidencialitāti ārstēšanas procesa laikā, pēc tā beigšanās, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus vai, ja pacients rakstveidā atļāvis izpaust informāciju par sevi.

12. Ja pacients ir nepilngadīga persona vai persona, kura sava veselības stāvokļa vai vecuma dēļ nav spējīga pati par sevi parūpēties, ārstniecības iestāde nekavējoties informē pacienta likumisko pārstāvi, bet, ja tāda nav, - laulāto vai tuvāko radinieku, bet, ja arī tādu nav, - bāriņtiesu.

13. Visus maksājumus veikt slimnīcas kasēs (poliklīnikā  vai uzņemšanas nodaļā).

14. Piederīgie pacientus var apmeklēt apmeklējumu laikos, kurus noteikusi slimnīcas administrācija. Nav ieteicams pacientus apmeklēt pirmskolas vecuma bērniem.

15. Ar sūdzībām, pretenzijām un priekšlikumiem griezties pie slimnīcas administrācijas.

16. Par rupjiem un sistemātiskiem slimnīcas iekšējo kārtības noteikumu un administrācijas rīkojumu pārkāpumiem, kuri nodara fizisko un morālo kaitējumu pacientiem, kā arī materiālus zaudējumus slimnīcai kopumā, pacients var tikt izrakstīts no nodaļas, ja atļauj viņa veselības stāvoklis vai arī saukts pie atbildības LR normatīvo aktu noteiktā kārtībā.

Pievienotie dokumenti:

Aktualitātes

20
Oktobris
SVARĪGA INFORMĀCIJA DZEMDĪBU NODAĻAS PACIENTIEM! Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, dzemdību nodaļā ģimenes dzemdības ir atceltas! Nodaļā atrodas tikai grūtniece bez pavadošās personas. Lūgums, sekot līdzi aktuālajai informācijai! Par visām veiktajām izmaiņām tiks sniegta informācija!
19
Oktobris
Olga Jakovļeva ir fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts stažieris, absolvējusi Latvijas Universitāti, Rīgas Stradiņa Universitāti un Sanktpēterburgas Medicīnas Akadēmiju, šobrīd Rīgas Stradiņa universitātē ir fizikālas un reabilitācijas medicīnās ārste rezidente.
18
Oktobris
Vakardien, Preiļu slimnīcas Dzemdību nodaļā 17. oktobrī, plkst. 12.42 pasaulē nāca puisītis Tomass. Mazulītis piedzima 3 kg 550 grami smags un 56 cm garš.
18
Oktobris
Ārsta prakses psihiatrijā un neiroloģijā dakteris Valdis Katkevičs no 1.11.2021. līdz 30.11.2021. pacientus nepieņems! Lūgums, sekot līdzi aktuālajai informācijai!
15
Oktobris
Preiļu slimnīcas uztura speciāliste Laima Givoina savā pieredzē ir novērojusi to, ka sabiedrībā ir izveidojušies dažādi mīti par veselīgu uzturu. Viens no visbiežāk dzirdētajiem mītiem ir tāds, ka ievērot veselīgu uzturu ikdienā ir ļoti sarežģīti. Šoreiz speciāliste vēlas apgāzt šo mītu un ar vienkāršiem ieteikumiem paskaidrot, kā veselīga uztura pamatprincipus ir visvienkāršāk ievērot ikdienā tā, lai katru dienu maltīte ir garšīga un veselīga.
13
Oktobris
Pāvels šobrīd ir Rīgas Stradiņa Universitātes 3.kursa students studiju programmā vecmāte, pats dzīvo Daugavpilī. Vēl līdz 11.novembrim topošā vecmāte izies praksi mūsu slimnīcā pie daktera ginekologa Jura Kļaviņa. Jāizceļ, ka arī Pāvelam šī ir jau otrā prakse Preiļu slimnīcā.